Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Dědice - kostel

Kód lokality:    CZ0623703

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    0,0600 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   PP


Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Dědice u Vyškova


Mapa lokality CZ0623703:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010