Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Hroznětínská louka

Kód lokality:    CZ0610145

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    18,7119 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   PP


Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Kraj:

kraj Vysočina

Katastrální území:

Dobrnice, Hroznětín u Číhoště


Mapa lokality CZ0610145:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010