Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Kopistská výsypka

Kód lokality:    CZ0423216

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    327,6803 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   PP


Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Dolní Jiřetín, Most I, Souš, Třebušice


Mapa lokality CZ0423216:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010