Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Borecké rybníky

Kód lokality:    CZ0413174

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    4,2023 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   PP


Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj:

Karlovarský kraj

Katastrální území:

Dolní Žďár u Ostrova, Ostrov nad Ohří


Mapa lokality CZ0413174:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010