Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Radomilická mokřina

Kód lokality:    CZ0313116

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    47,4734 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   PR


Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj:

Jihočeský kraj

Katastrální území:

Záblatí


Mapa lokality CZ0313116:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010