Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Příhrazské skály

Kód lokality:    CZ0214012

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    519,3090 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   CHKO


Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Branžež, Březina u Mnichova Hradiště, Dneboh, Mužský, Olšina, Srbsko, Žďár u Mnichova Hradiště, Žehrov


Mapa lokality CZ0214012:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010