Homepage

CZ0530502 - Semínský přesyp

Rozloha: 0.5731 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°31'19'' v.d., 50°3'20'' s.š.
Nadmořská výška: 213 - 214 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Písečný přesyp na návsi a za pivovarem v obci Semín u Přelouče.  

Ekotop:

Geologie: Váté písky mladopleistocenního až holocénního stáří.
Geomorfologie: Semínský přesyp je součástí Východolabské tabule.
Reliéf: Méně výrazný akumulační tvar vátých písků, v minulosti částečně odtěžený.
Pedologie: Půdní pokryv neodtěžené části tvoří regozem arenická, odkrytou část zaujímá antrozem.
Krajinná charakteristika: Nevýrazný písečný přesyp, který vznikl postupným vyvátím písku z nánosů Labských teras, od nepaměti využívaný místními obyvateli jako zdroj písku.  

Biota:

Zbytek pískového přesypu se společenstvem svazu Corynephorion canescentis otevřených trávníků písčin (T5.2). Vedle paličkovce šedavého (Corynephorus canescens) a kozince písečného (Astragalus arenarius) se zde vyskytují i další typické druhy písčin jako rmen ukrajinský (Anthemis ruthenica), kolenec Morisonův (Spergula morisonii) nebo jitrocel písečný (Plantago arenaria).  

Kvalita a význam:

Otevřené trávníky písčin se zcela ojedinělým výskytem kozince písečného (Astragalus arenarius) v rámci celé ČR.  

Zranitelnost:

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé fragmenty uvnitř obce, je zde stabilita rostlinných společenstev velmi nízká. Nebezpečím je šíření třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a dalších konkurenčně silnější druhů rostlin, které by mohly postupně způsobit zapojení řídkého vegetačního krytu.  

Management:

Je nutné nadále udržovat rozvolněný charakter vegetace a volné plochy písku, což je nezbytné pro přežití všech cenných druhů otevřené vegetace písčin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.5731
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 84.100.482
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.48284.10B/B/CAno
T5.1 Jednoletá vegetace písčin0.082014.30B/B/C
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)0.200034.89A/B/C
T5.3 Kostřavové trávníky písčin0.200034.89B/B/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Semín  

Prameny:

Faltysová H., Bárta F. a kol.Chráněná území ČR, sv. Pardubicko, AOPK ČR, Pardubice.2002
Prausová R.Národní přírodní památka Semínský přesyp, Vč. sb. přír. - Práce a studie, Pardubice, 12 (2005).2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.