Homepage

CZ0210730 - Písčina u Byšiček

Rozloha: 0.5217 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°47'3'' v.d., 50°11'12'' s.š.
Nadmořská výška: 176 - 176 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází 0,5 km SV od sousoší Svatého Václava při železniční trati mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem, SZ od osady Byšičky.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno druhohorními sedimenty České tabule, které jsou překryty čtvrtohorními pleistocenními náplavy řeky Labe a mladšími písčito-hlinitými sedimenty.
Geomorfologie: Území je součástí celku Středolabská tabule, podcelku Mělnická kotlina a okrsku Staroboleslavská kotlina.
Reliéf: Zcela plochý, rovinatý, nezastíněný terén. Pedologie: Půdním podkladem je místy vátý písek pleistocenního stáří, původem ze štěrkopískových náplavů řeky Labe s mělkou vrstvou regozemě.
Krajinná charakteristika: Okolí nezpevněné cesty mezi železniční tratí a souvislým lesním komplexem.  

Biota:

Předmětem ochrany jsou pěkně vyvinutá travinná společenstva písčin svazů Corynephorion canescentis (T5.2) a Plantagini-Festucion ovinae (T5.3) s přítomností vzácných druhů: divizny brunátné (Verbascum phoeniceum), silenky ušnice (Silene otites s. lat.) nebo trávničky obecné (Armeria vulgaris).  

Kvalita a význam:

Písčiny u Byšiček představuje velice kvalitní, dobře zachovalou ukázku trávníků písčin na pomezí T5.3 až T5.2 (typ nivních písečných vyvýšenin) s výskytem vzácných druhů.  

Zranitelnost:

Šíření invazních a expanzivních druhů, absence narušování, případné plánování zástavby, nevhodné opravy a údržba nezpevněné cesty (nezpevňovat, neasfaltovat) a železniční trati.  

Management:

Mechanické narušování povrchu, udržování rozvolněné bylinné vegetace, redukce invazních druhů trav - především ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), odstraňování náletových dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.5217
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 24.360.1271
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 36.510.1905
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.127124.36B/B/CAno
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)0.03186.09B/B/C
T5.3 Kostřavové trávníky písčin0.095318.26B/B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.190536.51
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Lysá nad Labem  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.