Homepage

CZ0813767 - Zálužná

Rozloha: 0.2041 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°42'57'' v.d., 49°49'22'' s.š.
Nadmořská výška: 375 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Důl nad osadou Zálužné asi 120 m nad levým břehem řeky Moravice nad okresní silnicí Zálužné - Melč.  

Ekotop:

Geologie: Lokalitu tvoří převážně spodnokarbonské kulmské břidlice.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, okrsku Jívovská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu tvořenou spodnokarbonskými drobami a břidlicemi s členitým reliéfem, široce zaoblenými rozvodními hřbety a typickými mladými, hluboce zařezanými údolími s příkrými svahy.
Reliéf: Důlní komplex ve vrcholové části svahu v zaříznutém údolí řeky Moravice.
Pedologie: V území převažují modální kambizemě.
Krajinná charakteristika: Důl po těžbě břidlice. Rozsáhlé třípatrové důlní dílo s několika vstupy. Důl je tvořen systémem chodeb a velkých komor, které jsou z velké části vyplněny kameninovou základkou s velkým množstvím spár, vhodných k zimování netopýrů. Celková délka prostor přesahuje 3 km, některými částmi protéká malý vodní tok.  

Biota:

V okolí důlního komplexu převažují antropogenní stanoviště s roztroušenou urbanizovanou zástavbou. Významné zimoviště netopýrů.  

Kvalita a význam:

Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého (Barbastella barbastellus) v ČR.  

Zranitelnost:

Rušení zimujících netopýrů je minimalizováno, neboť hlavní vstup na lokalitu byl v roce 2001 zabezpečen uzamykatelnou mříží na dně vstupní propasti.  

Management:

V případě zjištění častého vstupu nepovolaných osob je vhodné zabezpečit vchod do podzemního prostoru štoly, a to jak z důvodu ochrany netopýrů před nežádoucím rušením, tak z hlediska bezpečnosti lidí. Přitom je třeba dodržet následující pravidla:
• veškeré stavební práce budou prováděny mimo období výskytu netopýrů, tj. od začátku dubna do konce října
• vchod bude osazen mříží o vhodné velikost otvorů (40x12 cm, přičemž delší je vodorovný rozměr). Mříž by měla mít uzamykatelná dvířka, aby bylo možné podzemní prostory navštěvovat (kvůli nezbytným technickým zásahům uvnitř a také kvůli sčítání zimujících netopýrů).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.2041
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 10.480.0214
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.021410.48
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý1000-1170
Barbastella barbastellusAACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Nové Těchanovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.