Homepage

CZ0723412 - Mokřad u Slováckých strojíren

Rozloha: 8.6276 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°39'1'' v.d., 49°0'3'' s.š.
Nadmořská výška: 225 - 227 m n. m.

Mapa:

Poloha:

2,5 km jižně od Uh. Brodu po levé straně u silnice č. 490 Uh. Brod - Nivnice, v prostoru mezi areálem Slováckých strojíren a Mlýnským potokem.  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen fluviálními písčitými štěrky, které jsou místy překryté vrstvou spraší.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku Hlucká pahorkatina, okrsku Uherskobrodská kotlina. Jedná se o strukturně a litologicky podmíněnou sníženinu s plochým dnem tvořeným širokými údolními nivami.
Reliéf: Reliéf je rovinatý s drobnými terénními depresemi.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují černice (modální var. Karbonátová, luvická).
Krajinná charakteristika: Mělké tůně v rovinatém terénu, obklopeno zemědělsky využívanými cenózami.  

Biota:

Mokřadní společenstva, rákosiny. Lokalita kuňky žlutobřiché (Bombina variegata).  

Kvalita a význam:

Lokální nahloučení životaschopné populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v jinak intenzivně zemědělsky využívané krajině.  

Zranitelnost:

Lokalita je potenciálně ohrožena odvodněním, znečištěním a eutrofizací, případně též zazemňováním.  

Management:

Bylo provedeno vyhloubení tůní v r. 2002 a 2003.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.6276
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.420.0365
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.532.2029
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.03650.42C/B/-Ne
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae)0.03650.42C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.71348.26C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.489517.26C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřichá50 - 70
Bombina variegataCBBC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Nivnice, Uherský Brod  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.