Homepage

CZ0713743 - Štola Mařka

Rozloha: 2.5913 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°53'46'' v.d., 50°1'31'' s.š.
Nadmořská výška: 371 - 374 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází západně od silnice mezi obcemi Bohdíkov a Raškov.  

Ekotop:

Štola je ražena souvrstvím hornin skupiny Branné, přičemž převládá vápenec. Při světlosti 3,5x2,5 m má délku asi 300 m, kromě vlastní štoly se před ní nachází ještě úvodní přístupová část vytvářející jakýsi tunel. Řícením stropu ve štole vznikly tři závaly. Dva rozdělily štolu na tři úseky s rozdílným mikroklimatem. Třetím závalem je přístupná část štoly ukončena, i když původně byla celková délka štoly Mařka asi 960 m. První úsek tvoří od vstupu přímá chodba ukončená na 130 m průlezným závalem. Druhý úsek je vymezen prvním a druhým závalem. V tomto úseku je na 145 m vpravo na povrch vyražen větrací otvor 35 m dlouhou příkře stoupající šachtou. Třetí úsek začíná přímou chodbou na konci druhého závalu. Chodba se na 260 m stáčí mírně vpravo a je ukončena na 300 m posledním neprůchodným závalem.  

Biota:

Štola je využívána jako důležité zimoviště 12 druhů letounů. Jejich kroužkování prokázalo, že se zde setkávají populace z Orlických hor a Hrubého Jeseníku. Dále podzemní prostor v zimním období využívají obvyklé druhy bezobratlých jako například můra sklepní (Scoliopteryx libatrix) nebo babočka paví oko (Inachis io).
Pro netopýra černého (Babastella barbastellus) a netopýra velkého (Myotis myotis) se jedná o zimoviště regionálního významu, pro vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) lokálního významu. Dále zde zimují netopýr řasnatý (Myotis nattereri), n. vodní (M. daubentonii), n. brvitý (M. emarginatus), n. velkouchý (M. bechsteinii), n. vousatý (M. mystacinus), n. Brandtův (M. brandtii), n. severní (Eptesicus nilssonii), n. ušatý (Plecotus auritus) a n. dlouhouchý (P. austriacus).
 

Kvalita a význam:

Lokalita má jako zimoviště velký regionální význam pro netopýra černého (Babastella barbastellus) a netopýra velkého (Myotis myotis) a lokální význam pro vrápence malého (Rhinolophus hipposideros); kromě toho se zde vyskytuje řada dalších druhů a celkově se jedná o největší známé zimoviště letounů na Šumpersku.  

Zranitelnost:

Jiné aktivity týkající se turistiky a volného času - vzhledem k nově vybudovanému oplocení se podařilo ztížit přístup k zimovišti a vandalismus není velkým nebezpečím. Zejména je omezeno rozdělávání ohňů u vstupu do jeskyně, takže kouř není nasáván komínovým efektem do zimoviště.
Ostatní těžební a důlní aktivity - určité nebezpečí pro lokalitu představuje těžba v nedalekém kamenolomu, neboť otřesy při odstřelech můžou způsobit další závaly a s tím spojené přímé ohrožení zimujících zvířat i případné omezení prostor zimoviště a změny mikroklimatu.
Predace - v roce 1989 se podařilo pravděpodobně kuně (martes sp.) téměř zlikvidovat zimující populace netopýra černého (Babastella barbastellus), která do té doby dosahovala neobvyklé početnosti (95-150 kusů). V současnosti počet netopýrů černých na zimovišti opět stoupá.  

Management:

Údržba oplocení lokality, kterým je zabráněno v rozdělávání ohňů v ústí štoly během zimního období.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.5913
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 7.130.185
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 5.360.1391
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.1857.13B/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.18507.13B/A/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.13915.36
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černýP24-76
Barbastella barbastellusCACB
netopýr velkýP34-68
Myotis myotisCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Komňátka, Raškov Ves  

Prameny:

Buřič Z., Šefrová D.Zimoviště netopýrů v Jeseníkách a v Králickém Sněžníku a jeho okolí. In: Benda P. (Ed.): Sčítání netopýrů v zimovištích ČR. Vespertilio 5: 19-34.2001
ANDREAS M., CEPÁKOVÁ E.Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 70 s. ISBN 978-80-87051-82-5.2004
KOVAŘÍK P., ŠAFÁŘ J. Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štola Mařka CZ0713743. 11 s.2013
KRÁTKÝ M., HORVÁTH M. Plán péče o Přírodní památku Štola Mařka na rok 2015 - 2024. SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy. Křelov. 12 s.2013
MARHOUL P., TUROŇOVÁ D. (eds.) Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: Metodika AOPK ČR. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 163 s. ISBN 978-80-87051-38-2.2008
SCHNITZEROVÁ P., CEPÁKOVÁ E., VIKTORA L.Netopýři v budovách: Rekonstrukce a řešení problémů. Vydání 1. Praha: Česká společnost pro ochranu netopýrů. 71 s. ISBN 978-80-254-6256-0.2009
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.