Homepage

CZ0623004 - Břežanka a Břežanský rybník

Rozloha: 20.0124 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°19'57'' v.d., 48°52'24'' s.š.
Nadmořská výška: 198 - 217 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se rozkládá SV od Hrušovan nad Jevišovkou, v údolí potoka Břežanka, na ZSZ okraji obce Břežany.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno vrstevnatými vápnitými písky a vápnitými jíly, místy s překryvy spraší.
Geomorfologie: Olbramovická pahorkatina je nížinná pahorkatina se sklonem k JV tvořená neogenními a čtvrtohorními usazeninami.
Reliéf: Území se nachází v zaříznutém údolí potoka Břežanky, na jehož dně se tvoří plochá niva. V dolní části území je vybudován rybník.
Pedologie: Půdy jsou především černice, doplněné stagnogleji, hnědozeměmi, eventuelně kambizemí.
Krajinná charakteristika: Jedná se o zbytky mokřadních a vodních společenstev v jinak intenzivně obhospodařované krajině.  

Biota:

Jedná se o aluviální mokřady v údolí potoka Břežanka a rybník, který je tímto potokem napájen. V území se vyskytují stanoviště s porosty ostřic, rovněž zjištěna ostřice Davallova (Carex davalliana) a rozvolněnými porosty starých vrb, místy s výsadbou kulturních jasanů. Výskyt vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana).  

Kvalita a význam:

Velmi silná a stabilní populace vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) na Moravě, vyskytující se na aluviálním mokřadu, jedná se o reliktní stanoviště.  

Zranitelnost:

Okolní krajina je intenzivně zemědělsky využívána. Projevuje se negativní vliv v podobě splachů z okolních ploch jejichž následkem dochází k eutrofizaci. Negativní dopad mají i lesnické zásahy, především náhradní kulturní výsadby jasanů. Břehové porosty jsou ohroženy intenzivním využíváním rybníka.  

Management:

V případě potřeby je nutné zamezit všem negativním vlivům a jednotlivé narušené plochy navrátit do původního stavu. Jinak ponechat bez zásahů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20.0124
Z toho prioritních naturových biotopů: 64.0012.8085
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.761.5539
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.808564.00C/C/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty12.808564.00C/C/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.43137.15-/-
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.12260.61-/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč bažinný> 10 000
Vertigo moulinsianaAACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Břežany u Znojma, Čejkovice u Znojma, Mackovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.