Homepage

CZ0620073 - Bzenecká střelnice

Rozloha: 28.7441 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 17°16'16'' v.d., 48°57'21'' s.š.
Nadmořská výška: 194 - 200 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v lesním komplexu Bzenecké doubravy, 1,9 km J od Bzence, v prostoru bývalé střelnice.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou neogenní křemičité písky.
Geomorfologie: Území se nachází v Ratíškovické pahorkatině, která tvoří část Dyjsko - moravské pahorkatiny.
Reliéf: Je rovinatý s mírnou podmáčenou terénní depresí uprostřed.
Pedologie: Převládá kambizem arenická.
Krajinná charakteristika: Lokalita představuje jednu z mála odlesněných ploch uprostřed lesního komplexu Bzenecké doubravy.  

Biota:

Odlesněná plocha na podkladech vátých písků s porosty otevřených trávníků písčin. Převládají porosty otevřených trávníků písčin (T5.2) na okrajích v mozaice spolu s nereprezentativními porosty acidofilních doubrav na písku (L7.4). Vyskytuje se řada významných druhů rostlin, např. paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum), smil písečný (Helichrysum arenarium), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum).  

Kvalita a význam:

Otevřené trávníky písčin spíše průměrné kvality, zasaženy náletem borovice lesní z lesních porostů. Vyskytuje se zde řada významných druhů rostlin. Místy se v borovém porostu zachovala druhová skladba bylinného patra acidofilních doubrav na písku.  

Zranitelnost:

Permanentním nebezpečím je nálet borovice z okolních porostů a absence vhodného typu managementu.  

Management:

Udržování otevřených ploch, průběžná asanace náletu borovice, lokální narušování drnu - vytváření prostoru pro psamofyty.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 28.7441
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 40.1611.5443
Z toho ostatních přírodních biotopů: 13.233.8052
Z toho X biotopů: 45.3413.0341
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 11.544340.16B/B/CAno
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)11.544340.16B/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.4 Acidofilní doubravy na písku3.805213.23C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla4.494415.63
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami4.820716.77
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.85952.99
X12 Nálety pionýrských dřevin2.85959.94
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Bzenec  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.