Homepage

CZ0533691 - Pařížov

Rozloha: 0.0038 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°34'8'' v.d., 49°49'46'' s.š.
Nadmořská výška: 320 - 320 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vodní nádrž asi 0,5 km jjv. od obce Pařížov (na řece Doubravě), asi 20 km jv. od Chrudimi.  

Ekotop:

Výpustní tunel v tělese přehrady o délce 70 m, šířce 3,5 m a max. výšce 2,5 m klenutí. Stěny tunelu jsou zpevněny betonem, do kterého jsou zapuštěny pálené drenážní trubky. Přístup do tunelu má jen obsluha hráze v rámci provozu. Nejvýznamnější část zimoviště je asi v polovině tunelu.  

Biota:

Zimoviště netopýrů. Pravidelně zde zimuje netopýr černý (Barbastella barbastellus), z dalších druhů netopýrů byl dále ojediněle zjištěn netopýr pestrý (Vespertilio murinus) v roce 1998, netopýr vodní (Myotis daubentoni) v r. 2000, 2001 a 2012, netopýr Brandtův/vousatý (Myotis brandtii/mystacinus, prosinec 2012) a netopýr velký (Myotis myotis, v letech 2012 a 2013).  

Kvalita a význam:

Regionálně významné zimoviště netopýra černého.  

Zranitelnost:

Stavební úpravy - utěsnění odvodňovacích otvorů ve stěně, nebo stavební úpravy v období zimování.  

Management:

Bez zásahů.  

Možné střety zájmu:

Povodí Labe - udržovací práce.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0038
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 60.520.0023
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 986.840.0375
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.002360.52C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.002360.52C/B/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.0367965.78
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.000410.52
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.000410.52
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý25-45
Barbastella barbastellusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Pařížov  

Prameny:

Lemberk V.Zimoviště netopýrů v Železných horách a na Rychnovsku. Vesprtilio 5:163-169.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.