Homepage

CZ0533686 - Bouda u Těchonína

Rozloha: 0.0325 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°40'38'' v.d., 50°4'10'' s.š.
Nadmořská výška: 812 - 812 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Pevnostní tvrz nad obcí Těchonín.  

Ekotop:

Dělostřelecká tvrz vybudovaná před druhou světovou válkou. Vstup a nadzemní objekty jsou umístěny v lesním komplexu. Jedná se o kulturní památku zpřístupněnou veřejnosti.  

Biota:

Zimoviště netopýra černého (Barbastella barbastellus) a netopýra velkého (Myotis myotis).  

Kvalita a význam:

Jedno z nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého v ČR.  

Zranitelnost:

Rušení v zimním období.  

Management:

Zákaz vstupu v době zimování netopýrů.  

Možné střety zájmu:

Vlastnictví armády.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0325
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 32.610.0106
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 89.840.0292
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.010632.61C/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.010632.61C/B/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.004413.53
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.024876.30
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý150-190
Barbastella barbastellusBACB
netopýr velký25-45
Myotis myotisCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Těchonín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.