Homepage

CZ0523669 - Bílá Třemešná

Rozloha: 0.0399 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°46'4'' v.d., 50°27'28'' s.š.
Nadmořská výška: 317 - 317 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vodní nádrž "Les Království" u obce Bílá Třemešná-Těsňov, asi 4 km SZ od Dvora Králové.  

Ekotop:

Prostory uvnitř přehradní hráze a štola vpravo pod hrází vodní nádrže na Labi, obklopené smíšenými a smrkovými lesními porosty. Vchod do hráze zabezpečen, štola otevřená.  

Biota:

Zimoviště netopýrů.  

Kvalita a význam:

Regionálně významné zimoviště netopýra černého (Barbastella barbastellus).  

Zranitelnost:

Rušení zimujících netopýrů nežádoucím vstupem osob do štoly pod hrází.  

Management:

Zachovat stávající podobu zimoviště, vyhnout se udržovacím pracem v zimním období.  

Možné střety zájmu:

Vlastnictví Povodí Labe - udržovací práce, uzavření vletových otvorů.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0399
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 11.270.0045
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.004511.27C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý15-20
Barbastella barbastellusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Bílá Třemešná, Nový Nemojov, Verdek  

Prameny:

Flousek J.Zimoviště netopýrů v Krkonoších, Orlických horách a na Broumovsku. Vespertilio :93-1102001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.