Homepage

CZ0323638 - Jeskyně Inků

Rozloha: 0.0398 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°47'34'' v.d., 49°55'39'' s.š.
Nadmořská výška: 686 - 686 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Štola v zalesněném svahu nad silnicí, cca 1 km JZ od bývalé obce Výškovice, 7 km VJV od Mariánských Lázní, na území CHKO Slavkovský les.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita leží v oblasti mariánskolázeňského metabazitového tělesa, v místech s výskytem krystalických vápenců. V širším okolí převládají proterozoické horniny, především dvojslídné svory.
Geomorfologie: Krušnohorská soustava, oblast Karlovarská vrchovina, celek Tepelská vrchovina, podcelek Bezdružická vrchovina, okrsek Michalohorská vrchovina.
Reliéf: Štola leží na horním okraji poměrně příkrého svahu se SZ orientací, v rokli po historické těžbě vápence, má poměrně malé ústí.
Pedologie: V okolí štoly se nacházejí skeletovité půdy s vysokou příměsí vápenné horniny, buď přirozené nebo jako pozůstatek po těžbě vápence.
Krajinná charakteristika: Samotná štola se nachází na okraji svahu, příkře spadajícího do údolí potoka, v okolí se vyskytuje množství malých, opuštěných lůmků, roklí a štol.  

Biota:

Štola slouží jako zimoviště netopýrů, především netopýra velkého (Myotis myotis), dále netopýra vousatého (Myotis mystacinus), n. řasnatého (Myotis nattereri), n. vodního (Myotis daubentonii), n. černého (Barbastella barbastellus), n. severního (Eptesicus nilssonii) a n. ušatého (Plecotus auritus). Svahy v okolí štoly jsou porostlé převážně kulturní smrčinou.  

Kvalita a význam:

Regionálně významné zimoviště netopýra černého (Barbastella barbastellus).  

Zranitelnost:

Zimoviště může být ohroženo zavalením vchodu z důvodu eroze v poddolovaném území, případně při nevhodně prováděném vyklízení dřevní hmoty při nahodilých těžbách (polomy, výskyt lýkožrouta).  

Management:

Ponechání v současném stavu, především vstupu do štoly, spolupráce s lesnickými subjekty během zpracování a vyklízení dřevní hmoty.  

Možné střety zájmu:

Zabezpečování vstupů do starých důlních děl v rozporu s ochranou netopýrů.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0398
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 6.280.0025
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.00256.28D/C/-Ne
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.00256.28D/C/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý15-20
Barbastella barbastellusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Výškovice u Michalových Hor  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.