Homepage

CZ0213512 - Skočová - pískovna

Rozloha: 3.1376 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°51'10'' v.d., 49°58'36'' s.š.
Nadmořská výška: 409 - 426 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Opuštěná pískovna v lese cca 6,5 km JJZ od obce Křivoklát, cca 1 km JZ od obce Karlova Ves poblíž Ševcovy cesty.  

Ekotop:

Geologie: Podklad území tvoří kambrické porfyrity a porfyritové tufy.
Geomorfologie: Území leží v Křivoklátské vrchovině, v její centrální části.
Reliéf: Pískovna v údolí bezejmenného přítoku Úpořského potoka, v okolí lesnatá a kopcovitá krajina.
Pedologie: Z půd jsou zde vyvinuty typické kambizemě.
Krajinná charakteristika: Lesní pískovna s drobnými kalužemi bez litorálu nebo se sítinou, zarůstající modřínovým náletem s příměsí břízy. Lokalita se nalézá v Křivoklátské vrchovině na území CHKO Křivoklátsko v nadmořské výšce cca 380 m.  

Biota:

Lokalita je svým charakterem vhodným biotopem obojživelníků.
Na západním okraji lokality se nachází dosti kulturní les s duby, buky, modřínem, borovicí a se smrkem. Ve východní části se nachází vlastní pískovna s nálety pionýrských dřevin.  

Kvalita a význam:

Nejvýznamnější lokalita pro druh ve středních Čechách a jedna z nejbohatších lokalit druhu v Čechách.  

Zranitelnost:

Zazemnění tůněk a kaluží, vysychání, vytvoření stromového patra.  

Management:

Prohloubení zazemňujících se tůněk a vytváření nových tůněk, odstraňování náletových dřevin.  

Možné střety zájmu:

Rekultivace pískovny.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.1376
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.790.1818
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.920.123
Z toho X biotopů: 90.282.8329
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.18185.79D/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.18185.79D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.01900.60D/C
T1.3 Poháňkové pastviny0.10403.31D/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.812025.87
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.12634.02
X12 Nálety pionýrských dřevin1.894660.38
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřicháC
Bombina variegataCCBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Karlova Ves  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.