Homepage

CZ0622179 - Široký

Rozloha: 0.6515 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°14'7'' v.d., 49°3'57'' s.š.
Nadmořská výška: 324 - 324 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází cca 6 km SZ od Moravského Krumlova, 1,2 km SV od obce Dolní Dubňany, ve stráni nad Dolnodubňanskou vodní nádrží.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou hadce a granulity s granátem a boititem. Geomorfologie: Území spadá do celku Jevišovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Hrotovická pahorkatina. Jedná se o úzký pruh pahorkatinného povrchu na rozvodí mezi zaříznutými údolími Jihlavy a Rokytné. Reliéf: Reliéf je svažitý, převažují svahy JZ orientace. Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě. Krajinná charakteristika: Jedná se o zachovalý fragment stepní vegetace, zbytek kdysi rozsáhlé pastviny.  

Biota:

Dominantu porostu na lokalitě tvoří úzkolisté suché trávníky sv. Koelerio-Phleion phleoidis a sv. Festucion valesiacae.
Výskyt populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Lokalita zvláště chráněných a dalších ohrožených druhů rostlin - např. křivatec český (Gagea bohemica).  

Kvalita a význam:

Relativně početná a perspektivní populace koniklece velkokvětého v regionu. Lokalita zvláště chráněných a dalších ohrožených druhů rostlin.  

Zranitelnost:

Populace Pulsatilla grandis je ohrožena stejně jako celá lokalita expanzí akátu a sukcesí trav.  

Management:

Omezení expanze akátu, pravidelné kosení s odstraňováním biomasy, popř. pastva.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.6515
Z toho prioritních naturových biotopů: 74.410.4848
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6240Subpanonské stepní trávníky 0.484874.41B/B/-Ne
T3.3A Subpanonské stepní trávníky0.484874.41B/B/-
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý500
Pulsatilla grandisCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Dolní Dubňany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.