Homepage

CZ0622167 - Žebětín

Rozloha: 1.4971 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální, panonská
Souřadnice středu: 16°26'38'' v.d., 49°4'57'' s.š.
Nadmořská výška: 262 - 263 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází asi 18 km JZ od Brna, na svazích nad údolím Jihlavy na východním okraji obce Moravské Bránice, ( 260-280 m n. m.).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno diority a biotitickými granodiority, které jsou částečně překryty deluvioeolickými sedimenty. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Bobravská vrchovina, podcelku Lipovská vrchovina, okrsku Bránická kotlina. Jedná se o prolom protékaný řekou Jihlavou, vzniklý ve vyvřelinách brněnského plutonu a vyplněný neogenními a čtvrtohorními usazeninami. Reliéf: Reliéf je svažitý, převažují svahy západní a jihozápadní orientace. Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě. Krajinná charakteristika: Jedná se o plochý travnatý pahorek, zřejmě zbytek bývalé pastviny.  

Biota:

Dominantu porostu tvoří úzkolisté suché trávníky svazu Festucion valesiacae; výskyt populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Mezi další významné druhy patří např. smil písečný (Helichrysum arenarium), pochybek prodloužený (Androsace elongata) nebo modřenec hroznatý (Muscari neglectum).  

Kvalita a význam:

Významná a perspektivní lokalita koniklece velkokvětého společně s početnou populací koniklece lučního. Jedno z nejbohatších nalezišť konikleců v tomto území.  

Zranitelnost:

Současná vegetace se utvářela pod vlivem pastvy, proto je třeba do budoucna počítat s negativním vlivem spontánní sukcese. Negativně také může působit blízkost zahrádkářské kolonie.  

Management:

Vhodným opatřením by byla občasná pastva ovcí nebo kosení.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.4971
Z toho prioritních naturových biotopů: 67.301.0076
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 19.250.2882
Z toho X biotopů: 9.610.144
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6240Subpanonské stepní trávníky 1.007667.30C/B/-Ne
T3.3A Subpanonské stepní trávníky1.007667.30C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.288219.25C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.14409.61
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý800
Pulsatilla grandisCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Dolní Kounice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622167 ŽebětínAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622167 ŽebětínAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622167 ŽebětínAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622167 ŽebětínAutor: Mgr. Petr Slavík , 2004
Komentář: CZ0622167 Žebětín

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.