Homepage

CZ0622161 - Ve Žlebě

Rozloha: 2.4831 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°13'60'' v.d., 49°4'23'' s.š.
Nadmořská výška: 334 - 367 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Jamolice, asi 600 m dlouhá stráň 1,5 km západně od kaple v obci, 340-370 m n. m. Cca 6 km SZ od Moravského Krumlova.  

Ekotop:

Geologie: V podkladu se střídají deluvio-fluviální písčitohlinité sedimenty, granulity s granátem a biotitem, hadce a spraše.
Geomorfologie: Území spadá do Mohelenské vrchoviny (část Znojemské pahorkatiny); vrchovina s hlubokými zaklesnutými meandry Jihlavy, Oslavy a Chvojnice složená z rul, granulitů, hadců a ostrůvků neogenních mořských usazenin.
Reliéf: Svahy mají převážně západní orientaci, místy se vyskytují skalky a lůmky.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě, okrajově hnědozemě a na dně údolí gleje.
Krajinná charakteristika: Údolí periodické vodoteče se severojižním směrem.  

Biota:

Na lokalitě se vyskytují suché trávníky sv. Koelerio-Phleion phleoidis. Výskyt bohaté populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a koniklece lučního (Pulsatilla pratensis). Výskyt dalších zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, např. křivatec český (Gagea bohemica), kosatec nízký (Iris pumila) aj.  

Kvalita a význam:

Bohaté naleziště koniklece velkokvětého a koniklece lučního. Perspektivní lokalita s vitální populací. Výskyt dalších zvláště chráněných a ohrožených druhů.  

Zranitelnost:

Mimo spontánní sukcesi bylin a keřů bez závažnějších negativních vlivů.  

Management:

Vhodným opatřením by byla pastva ovcí, popř. kosení a odstraňování biomasy.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.4831
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 23.000.5712
Z toho ostatních přírodních biotopů: 9.850.2448
Z toho X biotopů: 32.860.816
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.08163.28B/C/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.08163.28B/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.489619.71D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.489619.71D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.24489.85C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.816032.86
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý1200-1400
Pulsatilla grandisBBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Dolní Dubňany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622161 Ve ŽleběAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622161 Ve ŽleběAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622161 Ve ŽleběAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622161 Ve ŽleběAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622161 Ve Žlebě

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.