Homepage

CZ0723424 - Stonáč

Rozloha: 5.5088 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°25'37'' v.d., 49°18'25'' s.š.
Nadmořská výška: 188 - 189 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Úsek potoka Stonáč mezi obcí Bílany a železniční tratí Kroměříž - Hulín, cca 2 km SV od Kroměříže.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita leží na fluviálních převážně písčitých hlínách, píscích a štěrkopíscích.
Geomorfologie: Geomorfologicky lokalita spadá do podcelku Středomoravská niva. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy a Bečvy.
Reliéf: Reliéf je plochý s nadmořskou výškou okolo 190 m.
Pedologie: V půdním pokryvu převládá fluvizem glejová.
Krajinná charakteristika: Mokřadní stanoviště v nivě potoka.  

Biota:

Mokřad s porostem olšin, rákosin a třtiny a výskytem kuňky ohnivé (Bombina bombina).  

Kvalita a význam:

Stálá populace druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina) v oblasti Střední Moravy.  

Zranitelnost:

Blízkost uvažované trasy dálnice, znečištění z blízké obce Bílany.  

Management:

V případě nadměrného zárostu vytvoření mělkých tůní.  

Možné střety zájmu:

Blízkost uvažované trasy dálnice.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.5088
Z toho prioritních naturových biotopů: 17.720.9766
Z toho neprioritních naturových biotopů: 25.011.378
Z toho ostatních přírodních biotopů: 40.072.2077
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.976617.72B/B/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.976617.72B/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 1.37825.01D/C/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty1.378025.01D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.22904.15C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.08951.62A/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00260.04B/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.11222.03B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.728413.22C/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty1.046018.98B/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá101-999
Bombina bombinaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Bílany, Kroměříž  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.