Homepage

CZ0410438 - Močál u Bystřiny

Rozloha: 0.5645 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°37'53'' v.d., 50°6'38'' s.š.
Nadmořská výška: 600 - 600 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vodní plocha ležící cca 1 km jihovýchodně od obce Kostelní Bříza, severně od cesty mezi Bystřinou a Kostelní Břízou, v údolí potoka Velká Libava.  

Ekotop:

Krajinná charakteristika: Vodní nádrž vzniklá zahrazením mokřadu s olšovým luhem tělesem silnice. Ve vodní ploše je stále přítomno značné množství mrtvého dřeva.  

Biota:

Ve vodní nádrži byl zaznamenán výskyt poměrně běžného druhu parožnatky druhu Nitella flexilis a vzácného druhu parožnatky Nitella opaca.  

Kvalita a význam:

Stanoviště je zastoupeno v dostatečném plošném rozsahu a kvalitě, s výskytem vzácného druhu parožnatky Nitella opaca. Lokalita není ohrožena případným chovem ryb z důvodu malé hloubky vody a četného mrtvého dřeva ve vodě.  

Zranitelnost:

Neuvedeno  

Management:

Nejedná se o vodní dílo. Dlouhodobě bez jakékoliv údržby.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.5645
Z toho prioritních naturových biotopů: 58.350.3294
Z toho neprioritních naturových biotopů: 14.720.0831
Z toho ostatních přírodních biotopů: 38.900.2196
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.083114.72A/B/AAno
V5 Vegetace parožnatek0.083114.72A/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.329458.35C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.329458.35C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.01652.92C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.164729.17B/A
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.03846.80C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Kostelní Bříza  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.