Homepage

CZ0213615 - Štola Jarnice

Rozloha: 0.0399 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°20'15'' v.d., 49°35'10'' s.š.
Nadmořská výška: 511 - 511 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Štola 0,5 km sv. od obce Týnčany (10 km jjv. od Sedlčan).  

Ekotop:

Geologie: Ostrov metamorfovaných hornin, především spilitů a břidlic.
Geomorfologie: Území leží v Benešovské pahorkatině.
Reliéf: Lokalita se nachází v dolní části svahu vrchu Křemenice (578 m n. m.) v kopcovitém terénu.
Pedologie: Území je tvořeno kambizemními rendzinami.
Krajinná charakteristika: Štola v Sedlčansko-krásnohorském metamorfovaném ostrově.  

Biota:

Zimoviště netopýrů.  

Kvalita a význam:

Regionálně významné zimoviště vrápence malého. Tento druh zimuje v menších počtech i v okolních štolách a jeskyních Sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova.  

Zranitelnost:

Rušení zimujících netopýrů při vstupu lidí do podzemí.  

Management:

V případě zabezpečování prostupů do podzemních prostor dbát na vhodné provedení (prostupné pro netopýry).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0399
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1000.0399
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.0399100-/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrápenec malý7-15
Rhinolophus hipposiderosCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Týnčany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.