Homepage

CZ0214040 - Louky u Drahlína

Rozloha: 12.6201 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°57'24'' v.d., 49°43'59'' s.š.
Nadmořská výška: 530 - 600 m n. m.

Mapa:

Poloha:

5 km SZ od Příbrami, okraj obce Drahlín.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří kyselé kambrické horniny - arkózové pískovce a droby.
Geomorfologie: Území spadá do geomorfologického celku Brdské vrchoviny.
Reliéf: Území se nachází na okraji rozsáhlého lesního komplexu, který pokrývá brdskou senilní parovinu.
Pozvolným svahem protéká drobný potok bez výrazněji vyvinuté nivy, který se poněkud zařezává do terénu.
Pedologie: Kambizem pseudoglejová.
Krajinná charakteristika: Vlhká podhorská extenzivní louka v nivě potoka při okraji zalesněného brdského masivu. Území leží ve fytogeografickém okrese Příbramské Podbrdsko; resp. na jeho hranici s brdským oreofytikem.  

Biota:

Nevelká extenzivně obhospodařovávaná bezkolencová louka (T1.9). Při břehu přilehlého rybníčka se vyskytují náletové dřeviny, zejména vrby (Salix sp. div.).  

Kvalita a význam:

Příklad podhorské louky s výskytem modráska bahenního (Maculinea nausithous).  

Zranitelnost:

Ohrožení skýtá především absence managementu (sečení, pastvy), případně aplikace pesticidů, či další intezifikace využívání.  

Management:

Odstraňování náletu, ruční seč 1x ročně (mozaika), dvouetapová seč s týdenním posunem (1.pol. VI), odstranění posečené hmoty (vyloučení mulčování), vyloučení hnojení, chemických zásahů, vyloučení meliorací, terénních úprav.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 12.6201
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.470.5642
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.271.2973
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.13081.03C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.13081.03C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.00490.03C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.00490.03C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.42853.39C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.42853.39C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.4 Aluviální psárkové louky1.297310.27D/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
modrásek bahenníP
Maculinea nausithousCBCB
modrásek očkovanýP
Maculinea teleiusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Drahlín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.