Homepage

CZ0423006 - Nebeský rybníček u Veselí

Rozloha: 1.3680 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°26'33'' v.d., 50°29'33'' s.š.
Nadmořská výška: 301 - 302 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Nebeský rybníček v osadě Veselí u silnice Chcebuz - Újezd, která tvoří západní hranici CHKO Kokořínsko.  

Ekotop:

Geologie: Území je součástí České křídové tabule, která je zde převážně tvořena křemennými pískovci. V případě vlastní lokality se vyskytují kvartérní hlinito-písčité sedimenty.
Geomorfologie: Území leží v oblasti Severočeské tabule, celku Ralská pahorkatina, podcelku Dokeská pahorkatina, okrsku Polomené hory a podokrsku Brocenská pahorkatina.
Reliéf: Území je drobnou sníženinou na plošině na sprašových pokryvech v nadmořské výšce okolo 320 m.
Pedologie: V území i nejbližším okolí jsou vyvinuty různě mocné pokryvy sprašových hlín.
Krajinná charakteristika: Mělký, vegetací silně zarostlý nebeský rybníček mezi obcí a silnicí. S ohledem na plnění dešťovými srážkami je běžné kolísání vody v rozsahu cca 50 cm, což však vzhledem k plochému charakteru znamená často vyschnutí více než poloviny plochy.  

Biota:

Mělký eutrofní rybník bez výskytu ryb zarůstající až na středovou plochu (cca 50 m2) na trvale či alespoň dlouhodobě zaplavených místech především orobincem širolistým a v méně podmáčených místech porosty ostřic(Carex gracilis). Bohatá lokalita několika druhů obojživelníků, významná především výskytem čolka velkého (Triturus cristatus).  

Kvalita a význam:

Jediná lokalita čolka velkého (Tristurus cristatus) v CHKO Kokořínsko, která je zároveň lokalitou s početnou populací.  

Zranitelnost:

Lokalita není v současnosti přímo ohrožena. Negativním jevem může být postupující přirozená sukcese. Možným ohrožením by bylo vyschnutí lokality, což je však prozatím velmi nepravděpodobné. K nižšímu stavu vody přispívá občasné nelegální čerpání vody na závlahy okolních zahrad u chalup a rodinných domků (cca 3 odběrná místa).  

Management:

Vhodné je občasné blokování zazemňování rybníka vytvářením různě velkých tůní na obvodu současné vodní plochy (na pouze občasně zaplavovaných místech).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.3680
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 75.671.0353
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.035375.67C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýdesítky-stovky
Triturus cristatusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Chcebuz  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.