Homepage

CZ0213005 - Šáchovec

Rozloha: 2.3818 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°49'44'' v.d., 49°57'6'' s.š.
Nadmořská výška: 338 - 344 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník v k.ú. Jevany, 1,5 km východně od obce Černé Voděrady.  

Ekotop:

Geologie: Okolní masiv tvoří pískovec, prachovec, slepenec (konglomerát), vápenec, jílovec, rohovec, pelokarbonát permokarbonského stáří. Lze nalézt i uhlí. Na tomto podloží se v nivě potoka vytvořily nečleněné holocénní fluviální nezpevněné sedimenty tvořené sedimenty nádrží, hlínou, pískem a štěrkem.
Geomorfologie: Území je součástí Černokostelecké pahorkatiny.
Reliéf: Niva potoka se nachází v lesnaté kopcovité krajině středního Posázaví.
Pedologie: Modální glej v nivě potoka s mozaikou jednotlivých typů kambizemí v okolí.
Krajinná charakteristika: Obtočný rybník v nivě Jevanského potoka.  

Biota:

V oblasti záhlaví zátopy a přilehlé části levého břehu je vyvinuté zavodnělé ostřicové pole s bulty. Ve vodním sloupci je relativně vyvinuta submerzní vegetace (zjištěn rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), Myriophyllum sp., Chara sp.), která ve vegetačním období tvoří téměř souvislý porost dna, jež se rozvolňuje teprve v nejhlubší třetině rybníka.
Kromě kuňky ohnivé (Bombina bombina) zde byli zjištěni další obojživelníci: rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (skokan hnědý), skokani zelení.  

Kvalita a význam:

Významná regionální lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina).  

Zranitelnost:

Intenzifikace rybářského hospodaření. Omezení ostřicového pole např. odbahněním či úpravou přilehlého náspu silnice.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.3818
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 54.551.2993
Z toho ostatních přírodních biotopů: 9.730.2319
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.299354.55A/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.299354.55A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.23199.73C/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá>100
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Jevany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.