Homepage

CZ0213004 - Rybník Starý u Líchov

Rozloha: 3.1127 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°19'28'' v.d., 49°41'33'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 358 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník 1,5 km východně od Zvírotic a 2 km severně od Líchov.  

Ekotop:

Geologie: Deluviofluviální nezpevněné sedimenty kvartérního stáří. Jedná se o sedimenty vodních nádrží, hlíny a písky. Tyto sedimenty jsou uloženy na permokarbonském granodioritu vltavského typu.
Geomorfologie: Území je součástí Sedlčanské pahorkatiny.
Reliéf: Zátopa rybníka leží na okraji relativně ploché pahorkatiny středního povltaví. Vlastní potok (pravostranný přítok Vltavy) záhy vtéká do vltavského kaňonu.
Pedologie: Modální glej v nivě potoka a prameništi s typickými kambizeměmi v blízkém okolí.
Krajinná charakteristika: Nebeský rybník s poměrně rozsáhlým mokřadním doprovodem na pramenech Sečského potoka v polních kulturách. Směrem k Vltavě (západně) se nachází les.  

Biota:

Lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina). Z dalších obojživelníků se vyskytují čolek obecný (Triturus vulgaris), skokani zelení, skokan štíhlý (Rana dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). Vzhledem k lokalitám čolka velkého (Triturus cristatus) a skokana krátkonohého (Rana lessonae) v blízkém okolí je jejich výskyt velmi pravděpodobný i zde.  

Kvalita a význam:

Regionálně významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina).  

Zranitelnost:

Omezení litorálních porostů např. při odbahňování a intenzifikaci rybochovu.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.1127
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 52.101.6219
Z toho X biotopů: 0.660.0206
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.21746.98B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.08922.86C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.920729.57B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.394612.67C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X12 Nálety pionýrských dřevin0.01880.60
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.00180.05
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Zvírotice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.