Homepage

CZ0813770 - Čermná - důl Potlachový

Rozloha: 0.0243 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°41'1'' v.d., 49°45'57'' s.š.
Nadmořská výška: 500 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Důl leží asi 1,5 km J od vesnice Čermná ve Slezsku u silnice Čermná - Čermenský mlýn, vojenské pásmo Libavá. Lokalita se nachází západně od silnice asi 150 m severně od mostu přes řeku Budišovka.  

Ekotop:

Geologie: Lokalitu tvoří paleozoické břidlice a droby kulmu Nízkého Jeseníku.
Geomorfologie: Území spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, okrsku Heřmanická vrchovina.
Reliéf: Důl se nachází v prudším svahu nad údolím potoka v nadmořské výšce 450 m n. m.
Pedologie: Kambizem modální, eubazická až mezobazická, z pevných a zpevněných hornin.
Krajinná charakteristika: Důl po těžbě břidlice. Několik na sebe navazujících komor o výšce 10 m a šířce 20 m, některé z nich jsou částečně zaplavené vodou. Vstup není zabezpečen.  

Biota:

V okolí lokality převládají smrkové monokultury X9A. Zimoviště netopýrů.  

Kvalita a význam:

Regionálně významné zimoviště netopýra černého (Barbastella barbastellus).  

Zranitelnost:

V minulosti byl důl frekventovaně využíván trampy k nocování a dělání ohňů v podzemí, což se odrazilo na početnosti netopýrů (výrazný pokles v 80. letech), od konce 90. let však jsou stavy zimujících jedinců vysoké.
Vzhledem k tomu, že vchod není nijak zabezpečen, však lze očekávat příležitostné rušení zimujících netopýrů při vstupu lidí do těchto prostor.  

Management:

V případě zjištění častého vstupu nepovolaných osob je vhodné zabezpečit vchod do podzemního prostoru štoly, a to jak z důvodu ochrany netopýrů před nežádoucím rušením, tak z hlediska bezpečnosti lidí. Přitom je třeba dodržet následující pravidla:
• veškeré stavební práce budou prováděny mimo období výskytu netopýrů, tj. od začátku dubna do konce října
• vchod bude osazen mříží o vhodné velikost otvorů (40x12 cm, přičemž delší je vodorovný rozměr). Mříž by měla mít uzamykatelná dvířka, aby bylo možné podzemní prostory navštěvovat (kvůli nezbytným technickým zásahům uvnitř a také kvůli sčítání zimujících netopýrů).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0243
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý70-120
Barbastella barbastellusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Čermná ve Slezsku  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.