Homepage

CZ0813765 - Štola Franz - Franz

Rozloha: 0.0398 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°16'58'' v.d., 49°58'41'' s.š.
Nadmořská výška: 700 - 700 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Štola 2 km západně od obce Moravice a 5 km severně od Rýmařova.  

Ekotop:

Rozsáhlé důlní dílo po těžbě železných rud, které je tvořeno systémem spletitých chodeb, teras a komor. Ve spodní části dolu jsou zvodnělé rýhy a chodby. Původní název St. Veit - Kotzian.  

Biota:

Zimoviště letounů (Chiroptera).  

Kvalita a význam:

Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra brvitého (Myotis emarginatus) v ČR. Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) v ČR. Regionálně významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis). Dále zde byly zjištěny druhy: netopýr řasnatý (Myotis nattereri), n. vodní (M. daubentonii), n. velkouchý (M. bechsteinii), n. vousatý (M. mystacinus), n. Brandtův (M. brandtii), n. severní (Eptesicus nilssonii), n. ušatý (Plecotus auritus) a n. černý (Barbastella barbastellus).  

Zranitelnost:

Rušení zimujících letounů nežádoucím vstupem osob.  

Management:

Údržba zabezpečení vstupu do podzemních prostor.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0398
Z toho prioritních naturových biotopů: 1000.0398
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.0398100C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.0398100C/B/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr brvitý100-190
Myotis emarginatusBABA
netopýr velký50-80
Myotis myotisCACB
vrápenec malý700-1140
Rhinolophus hipposiderosBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Nová Ves u Rýmařova  

Prameny:

Buřič Z., Šefrová D.Zimoviště netopýrů v Jeseníkách a v Králickém Sněžníku a jeho okolí. In: Benda P. (Ed.): Sčítání netopýrů v zimovištích ČR. Vespertilio 5: 19-34.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.