Homepage

CZ0813472 - Suchá Rudná - zlatý lom

Rozloha: 3.3297 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°21'27'' v.d., 50°3'55'' s.š.
Nadmořská výška: 696 - 700 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tůň na severním okraji obce Suchá Rudná; cca 10 km J od Vrbna pod Pradědem.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno břidlicemi až fylitickými břidlicemi.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Bruntálská vrchovina, okrsku Bruntálská kotlina.
Reliéf: Jedná se o kotlinu s plochým dnem, budovanou břidlicemi a droby andělskohorských a hornobenešovských vrstev.
Pedologie: V půdním pokryvu se vyvíjejí fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Tůň se vytvořila nad propadlým stropem bývalého dolu. Rozměry tůně cca 45 x 15 m, hloubka do 1,5 m. Významné vodní stanoviště.  

Biota:

Hluboká tůň lemovaná olšemi s málo vyvinutým sublitorálem se zblochanem (Glyceria sp.).  

Kvalita a význam:

Jedna ze dvou nejbohatších lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v ČR.  

Zranitelnost:

Lokalita je ohrožena postupným zazemňováním a vysycháním, eutrofizací a chovem ryb.  

Management:

Nepřipustit chov ryb, likvidace černých skládek (provedeno v r. 2004). V suchých letech zajistit během vývoje larev doplňování vody, riziko vyschnutí a úhynu juvenilních stádií čolků (např. rok 2003).  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.3297
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 2.860.0954
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.06672.00C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.06672.00C/B/-
6520Horské sečené louky 0.02870.86C/B/-Ne
T1.2 Horské trojštětové louky0.02870.86C/B/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýR
Triturus cristatusCBAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Suchá Rudná  

Prameny:

AOPK ČRDruhové databáze.2003
Merta L.Ověření výskytu čolka velkého na lokalitě Suchá Rudná - Zlatý lom - ústní sdělení.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.