Homepage

CZ0723754 - Pozděchov - kostel

Rozloha: 0.0594 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°57'11'' v.d., 49°13'59'' s.š.
Nadmořská výška: 500 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Kostel v obci Pozděchov, asi 13 km JJZ od Zlína.  

Ekotop:

Geologie: Podloží v okolí objektu je tvořeno převážně flyšovými vrstvami s převahou vápnitých pelitů s glaukonitickými pískovci.
Geomorfologie: Lokalita spadá do Vizovické kotliny. Jedná se o strukturně litologicky podmíněnou sníženinu typu synklinálního údolí. Dno má ráz členité pahorkatiny.
Reliéf: Reliéf je svažitý, lokalita se vyskytuje na dně údolí potoka Pozděchůvka. Bezprostřední okolí lokality je zastavěné.
Pedologie: Z půdních typů je zastoupena kambizem.
Krajinná charakteristika: Půda kostela.  

Biota:

Letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).  

Kvalita a význam:

Regionálně významná letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).  

Zranitelnost:

Potenciálně přestavba půdního prostoru, oprava střechy apod.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0594
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrápenec malý50
Rhinolophus hipposiderosCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Pozděchov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.