Homepage

CZ0723426 - Střížovice

Rozloha: 29.5549 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°27'16'' v.d., 49°15'2'' s.š.
Nadmořská výška: 193 - 200 m n. m.

Mapa:

Poloha:

6,5 km JV od Kroměříže, 0,7 km JV od obce Střížovice, po levé straně silnice ze Střížovic do Kvasic.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří deluviofluviální písčité hlíny a hlinité písky, případně přeplavené sprašové hlíny.
Geomorfologie: Lokalita spadá do okrsku Jankovická vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu budovanou flyšem, s členitým tektonicky podmíněným reliéfem.
Reliéf: Reliéf je plochý, průměrná výška je 180 m n. m.
Pedologie: V půdním pokryvu je vymapována černice glejová.
Krajinná charakteristika: Mokřad v nivě Moravy.  

Biota:

Podmáčená půdní deprese s porostem rákosin a třtiny s výskytem kuňky ohnivé (Bombina bombina).  

Kvalita a význam:

Stálá populace druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina) v oblasti střední Moravy.  

Zranitelnost:

Vzhledem ke skutečnosti, že lokalita je situována v rozsáhlých komplexech orné půdy a od dalších výskytišť Bombina bombina je izolována značnou vzdáleností a tokem řeky Moravy je zranitelnost lokality extrémně vysoká.  

Management:

V případě nadměrného zarůstání vytvoření mělkých tůní.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 29.5549
Z toho prioritních naturových biotopů: 11.363.3594
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 33.289.8378
Z toho X biotopů: 4.801.4198
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.359411.36-/-/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek3.359411.36-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod8.507528.78-/-
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.33034.50-/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.41984.80
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Střížovice u Kvasic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.