Homepage

CZ0623034 - Znojmo - Kostel Nalezení sv. kříže

Rozloha: 0.1686 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°3'4'' v.d., 48°51'23'' s.š.
Nadmořská výška: 252 - 252 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází ve Znojemské kotlině, ve středu Znojma, v půdním prostoru kostela Nalezení sv. kříže.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří biotitická žula a neogenní a kvartérní sedimenty.
Geomorfologie: Území spadá do Znojemské kotliny - kotliny vyplněné neogenními a kvartérními sedimenty, protékané řekou Dyjí.
Reliéf: Reliéf má charakter pahorkatiny s nadmořskou výškou v průměru 310 m n. m.
Pedologie: Z půdních typů je v okolí vymapována zejména kambizem, hnědozem a v menší míře fluvizem.
Krajinná charakteristika: Jedná se o silně antropicky ovlivněnou oblast. Lokalita leží v intravillánu města.  

Biota:

Letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis).  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších lokalit s výskytem letní kolonie netopýra velkého v panonské oblasti v ČR.  

Zranitelnost:

Stavební zásahy (zejména rekonstrukce či přestavba půdních prostor), rušení.  

Management:

Veškeré nutné zásahy provádět v době, kdy se kolonie na lokalitě nevyskytuje.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.1686
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký251-500
Myotis myotisAACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Znojmo-město  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.