Homepage

CZ0623032 - Židlochovický zámecký park

Rozloha: 23.0984 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°36'37'' v.d., 49°1'59'' s.š.
Nadmořská výška: 181 - 184 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v Dyjsko-svratecké nivě, v Z části obce Židlochovice, v prostoru zámeckého parku.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno nezpevněnými horninami, jako jsou fluviální písčito-hlinité sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Svratka, Svitava, Jihlava a Dyje, tvořenou kvartérními usazeninami s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků.
Reliéf: Reliéf je v nivě Svratky plochý, s nadmořskou výškou 180 m.
Pedologie: V půdním pokryvu se tvoří fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Zámecký park se starými solitérními stromy.  

Biota:

Zámecký park a přilehlé aleje se starými stromy. Lokalita páchníka hnědého (Osmoderma eremita).  

Kvalita a význam:

Významný příklad typického člověkem ovlivněného biotopu. Výskyt ohrožených druhů xylofágního hmyzu např. páchníka hnědého (Osmoderma eremita).  

Zranitelnost:

Potenciální ohrožení kácením.  

Management:

Zabezpečit dostatečné množství mrtvé dřevní hmoty.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 23.0984
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 80.0818.4991
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.241.2114
Z toho X biotopů: 5.241.2114
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 18.499180.08-/-/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky18.499180.08-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.21145.24-/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.21145.24
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýC
Osmoderma eremitaCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Hrušovany u Brna, Židlochovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.