Homepage

CZ0620076 - Zřídla u Nesvačilky

Rozloha: 4.6784 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°46'15'' v.d., 49°4'49'' s.š.
Nadmořská výška: 197 - 200 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Jímací území minerálních vod se nachází v Moutnické pahorkatině, 1 a 2 km SV od obce Nesvačilka.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří deluviální sedimenty a jílovité složky ždánické flyšové jednotky.
Geomorfologie: Lokalita spadá do podcelku Pracké pahorkatiny, okrsku Moutnická pahorkatina. Jedná se o nížinnou pahorkatinu, tvořenou neogenními sedimenty a flyšovými horninami.
Reliéf: Terén je rovinatý, celé území je ovlivněné čerpáním minerálních vod.
Pedologie: V půdním pokryvu převažuje černozem var. Solončaková.
Krajinná charakteristika: Jedná se o dva izolované porosty subhalofytních společenstev v okolí slaných minerálních pramenů.  

Biota:

Relativně zachovalé až degradované subhalofilní porosty svazu Scorzonero-Juncion gerardii, přesto se zde vyskytuje několik významnějších halofytů, např. prorostlík nejtenčí (Bupleurum tenuissimum), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), jitrocel přímořský (Plantago maritima) a kamyšník polní (Bolboschoenus koshewnikowii).  

Kvalita a význam:

Slanomilné porosty (T7) jsou z větší části degradované poklesem hladiny podzemní vody, přesto se zde vyskytuje několik významnějších halofytů.  

Zranitelnost:

Dlouhodobě snížená hladina podzemní vody vlivem odčerpávání vrty, ruderalizace absencí vhodného managementu. Tendence přechodu k mezofilním a xerofilním porostům. Místy expanze třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a rákosu obecného (Phragmites communis).  

Management:

Zvýšení hladiny spodní vody, pravidelný management - pastva a podle potřeby mechanické narušování povrchu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.6784
Z toho prioritních naturových biotopů: 73.613.4442
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 26.381.2342
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
1340Vnitrozemské slané louky 3.444273.61C/C/CAno
T7 Slaniska3.444273.61C/C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.234226.38
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Nesvačilka, Újezd u Brna, Žatčany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Ing. Vladana Procházková , 2006
Komentář: CZ0620076 Zřídla u NesvačilkyAutor: Ing. Vladana Procházková , 2006
Komentář: CZ0620076 Zřídla u NesvačilkyAutor: Ing. Vladana Procházková , 2006
Komentář: CZ0620076 Zřídla u Nesvačilky

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.