Homepage

CZ0613700 - Žďár nad Sázavou - garáže

Rozloha: 0.0220 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°56'10'' v.d., 49°34'55'' s.š.
Nadmořská výška: 565 - 565 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v zámeckém areálu rodu Kinských, 2,5 km severně od centra města Žďár nad Sázavou.  

Ekotop:

Jednopodlažní objekt garáží v bývalém hospodářském dvoře v jižní části zámeckého areálu. Půda se sedlovou střechou se třemi volnými vikýři nad čtyřmi garážemi. V nadmořské výšce 566 m.  

Biota:

Letní kolonie netopýra brvitého (Myotis emarginatus).  

Kvalita a význam:

Významná letní kolonie netopýra brvitého (Myotis emarginatus). Jediná letní kolonie tohoto druhu na Českomoravské vrchovině.  

Zranitelnost:

V dlouhodobém horizontu je plánována rekonstrukce objektu. Je třeba zajistit průchodnost vletových otvorů, nepoužívat čpivé barvy ve střešních prostorách. Případnou rekonstrukci provést v zimním období, v době nepřítomnosti netopýrů.  

Management:

Při rekonstrukci střech a půdních prostorů je nezbytné:
1) vhodně načasovat stavbu (úpravy je možné provádět v období od září do března, kdy se netopýři na lokalitě nevyskytují),
2) zabránit budování tzv. půdních vestaveb,
3) použít vhodnou střešní krytinu, aby nedošlo ke změně mikroklimatu v půdním prostoru,
4) zachovat vletové otvory, na které jsou netopýři zvyklí (je nutno posoudit individuálně v konkrétních případech, existují možnosti, jak zabránit přístupu holubů na půdu a přitom zachovat otvory vhodné pro netopýry),
5) v případě ošetřování trámů přípravky proti dřevokazným houbám a hmyzu je nezbytné použít látky, které nejsou toxické pro netopýry.

Z hygienického hlediska je vhodné každoročně na podzim uklidit trus nahromaděný pod kolonií netopýrů. Pro usnadnění úklidu je možné umístit na podlahu velkou igelitovou fólii, kterou lze po sezóně sbalit a trus na vhodném místě vysypat.  

Možné střety zájmu:

Možné střety zájmů představuje zajištění ochrany druhu a požadavek na údržbu, nebo změnu využívání budovy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0220
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr brvitý100
Myotis emarginatusBBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Zámek Žďár  

Prameny:

Dušek J., Zavadil V., Cepáková E., Šafář J., Hlaváč V., Volf O.Zásady managamentových opatření a ochranných podmínek v navrhovaných lokalitách NATURA 2000 (nepublikováno).
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.