Homepage

CZ0514667 - Západní jeskyně

Rozloha: 0.0399 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°53'7'' v.d., 50°47'27'' s.š.
Nadmořská výška: 700 - 700 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Jeskyně u obce Jitrava asi 15 km sz. od Liberce. Vchod do jeskyně se nachází ve stěně vápencového lomu na západním svahu Vápenného vrchu.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří čočka krystalického šedého vápence na kontaktu s břidlicí a fylity.
Geomorfologie: Lokalita je silně ovlivněna posledním elsterským zaledněním a dosud probíhajícím vyzdvihováním podél lužické poruchy. Jedná se o jeskyni poledovcového typu vyvinutou na soustavě vzájemně se křížících dislokací. Jeskyně je zatím známá v délce 280 metrů.
Reliéf: Krasová jeskyně.
Krajinná charakteristika: Krasová jeskyně, okolí vchodu tvoří vápencový lom.  

Biota:

Lokalitu tvoří krasová jeskyně (S3B), v okolí vchodu je vápencový lom se štěrbinovou vegetací vápnomilných skal (S1.1). V širším okolí je mozaika květnatých (L5.1), vápnomilných (L5.3) a kyselých bučin (L5.4) se suťovými lesy (L4).

Pozn: Lokalita je významným zimovištěm a sociálním místem vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). Jedná se o nejseverněji položené zimoviště dlouhodobě stabilní populace tohoto druhu. Nalezeny zde byly také následující druhy: netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr severní (Eptesicus nilssonii), netopýr večerní (Eptesicus serotinus) a netopýr ušatý (Plecotus auritus).
Mikroklima: vlhkost v podzemí 100 %, teplota konstantní 5-7 °C, vzdušné proudění téměř zanedbatelné.  

Kvalita a význam:

Nejseverněji položené zimoviště na území ČR se stabilní populací vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), který zde dosahuje severní hranice areálu svého rozšíření.  

Zranitelnost:

Rušení zimujících jedinců při zimování (od 15.11. do 30.3.), rozdělávání ohňů v jeskyni a blízkosti jejího vchodů  

Management:

Údržba a případné opravy stávajícího zabezpečení jeskyně do podzemního prostoru z důvodu ochrany netopýrů před nežádoucím rušením.
Při opravách zabezpečení vchodů, je třeba dodržet následující podmínky:
• veškeré stavební práce budou prováděny mimo období výskytu netopýrů, tj. od začátku dubna do konce října
• vchod bude osazen mříží o vhodné velikosti otvorů (40x12 cm, přičemž delší je vodorovný rozměr). Mříž by měla mít uzamykatelná dvířka, aby bylo možné podzemní prostory navštěvovat (kvůli nezbytným technickým zásahům uvnitř a také kvůli sčítání zimujících netopýrů).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0399
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 47.610.019
Z toho ostatních přírodních biotopů: 52.630.021
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.007518.79C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.007518.79C/B/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.00153.75C/B/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.00153.75C/B/-
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.0125.06A/A/AAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.010025.06A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.021052.63B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrápenec malý30
Rhinolophus hipposiderosCABB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Jítrava  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.