Homepage

CZ0513666 - Jeskyně Sklepy pod Troskami

Rozloha: 0.0398 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°14'8'' v.d., 50°31'0'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 350 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Jeskyně cca 1 km JV od zříceniny hradu Trosky, cca 3 km JZ od Rovenska pod Troskami.  

Ekotop:

Pseudokrasová jeskyně puklino-rozsedlinového charakteru.  

Biota:

Vchod do jeskyně se nalézá ve smíšeném lese. Jeskyně představuje zimoviště netopýrů, sídlí zde však také letní kolonie vrápence malého (kolonie se přesunuje mezi tímto úkrytem a půdou chalupy v Podhájí).  

Kvalita a význam:

Regionálně významná letní kolonie vrápence malého (okolo 50 ex) a netopýra velkého (okolo 30 ex).
Zimoviště 7 druhů.  

Zranitelnost:

Rušení zimujících netopýrů při vstupu osob do podzemí.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0398
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 100.250.0399
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.00082.01C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.00082.01C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.039198.24C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.039198.24C/B/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrápenec malý50 ex.
Rhinolophus hipposiderosBACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Troskovice  

Prameny:

Mrkáček Z. et al.Zimoviště netopýrů v Českém ráji. Vespertilio 5:175-180.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.