Homepage

CZ0513665 - Skalice u České Lípy

Rozloha: 0.0021 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°31'41'' v.d., 50°44'26'' s.š.
Nadmořská výška: 328 - 328 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Opuštěný pískovcový lom na severním úpatí Skalického vrchu v nadmořské výšce 309 m n. m. Lom leží na východním okraji obce Skalice u České Lípy, na levém břehu Šporky. Lokalita kopíruje stejnojmennou přírodní památku, leží v katastrální území Skalice u České Lípy.
 

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno kvádrovými pískovci.
Geomorfologie: Pískovcový lom na upatí Skalického vrchu, na levém břehu Šporky.
Krajinná charakteristika: Opuštěný lom navazující na urbanizované území. Většina vstupů do podzemí je zavalena. Funkční je nyní pouze jeden vstup, který je zajištěn mříží. Plato povrchového lomu je zarostlé a v okolí roste borová monokultura.  

Biota:

Z hlediska klasifikace biotopů lokalita navazuje na urbanizované území (X1), vlastní podzemní prostor nahrazuje jeskyně (S3) a pro netopýry má stejný význam při zimování. Okolní prostředí tvoří borové monokultury (X9A).
V zimním období bylo na lokalitě prokázáno 12 druhů netopýrů: vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myoptis daubentonii), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr velkouchý (Plecotus austriacus), netopýr severní (Eptesicus nilsonii), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus). Nejpočetnějším zimujícím druhem je netopýr velký, jehož početnost se od počátku sledování zvyšuje a v současnosti se pohybuje mezi 30 - 60 jedinci. V posledních letech bylo zaznamenáno také zvyšování početnosti zimujících vrápenců malých, netopýrů černých, netopýrů vodních a netopýrů ušatých. Lokalita slouží pro netopýry také jako významné sociální místo. V podzimním období zde byly při odchytu zjištěny všechny druhy netopýrů známé ze zimování vyjma netopýra velkouchého a netopýra hvízdavého.
 

Kvalita a význam:

Významné zimoviště a sociální místo pro netopýra velkého, druhé nejpočetnější zimoviště tohoto druhu na území Libereckého kraje.  

Zranitelnost:

Těžební a důlní aktivity - případný pokus o obnovení těžby (jak podzemním tak povrchovým způsobem) - prokopávání a otvírání zavalených vchodů.
Rušení zimujících jedinců při zimování (od 15.11. do 30.3.), rozdělávání ohňů v podzemním lomu a blízkosti jeho vchodů.  

Management:

Opravy a údržba zabezpečení obou vchodů do podzemního prostoru.
Při opravách a údržbě zabezpečení vchodů je třeba dodržet následující podmínky:
- veškeré stavební práce budou prováděny mimo období výskytu netopýrů, tj. od začátku dubna do konce října
- vchod bude osazen mříží o vhodné velikost otvorů (40x12 cm, přičemž delší je vodorovný rozměr). Mříž by měla mít uzamykatelná dvířka, aby bylo možné podzemní prostory navštěvovat (kvůli nezbytným technickým zásahům uvnitř a také kvůli sčítání zimujících netopýrů).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0021
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 1900.0399
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.004190.47C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.0040190.47C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.03591709.52C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.03591709.52C/B/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký34
Myotis myotisCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Skalice u České Lípy  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.