Homepage

CZ0513663 - Podhájí - chalupa

Rozloha: 0.0215 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°14'4'' v.d., 50°31'9'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 350 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Jeskyně Sklepy pod Troskami leží asi 1 km jv. od zříceniny hradu Trosky. Zhruba ve vzdálenosti 400 metrů od vchodu do jeskyně, pod spodním okrajem lesa se nachází roubená chalupa (Podhájí).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno kvádrovým pískovcem sv. křídy
Geomorfologie: Ve svažitém terénu pod hradem Trosky se nachází vstup do pseudokrasové, rozsedlinové jeskyně Sklepy pod Troskami.
Krajinná charakteristika: Vchod jeskyně je otevřen do bukového porostu.
Mikroklima: Na půdě chalupy dle počasí, v jeskyni vlhkost dosahuje 100 %, teplota konstantní 6-8 °C, vzdušné proudění s měnící se intenzitou.  

Biota:

Chalupa v Podhájí se nachází na okraji roztroušené zástavby, tj. urbanizovaného území (X1), které přechází do bukového porostu (L5.?), v němž se nachází druhá část lokality - pseudokrasová jeskyně (S3b).
Letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), využívající oba výše uvedené prostory v závislosti na vývoji počasí. Za parných dnů se vrápenci zdržují v jeskyni, za chladných dnů se stěhují na půdu chalupy. Jeskyně je na podzim využívána jako sociální místo a v zimním období jako zimoviště. Byly zde zjištěny rovněž následující druhy: netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr ušatý (Plecotus auritus).  

Kvalita a význam:

Středně velká letní kolonie druhu vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), využívající více úkrytů. Výskyt letní kolonie v pseudokrasové jeskyni je v našich zeměpisných šířkách ojedinělý.  

Zranitelnost:

Zásahy do fauny, všeobecně - rušení letní kolonie, záměrné hubení apod.
Opravy v půdním prostoru (oprava střechy, krovů, chemické ošetření) v letním období (od 1.4. do 15.9.), tedy v době porodů a výchovy mláďat.
Stavební úpravy (například půdní vestavby) a jiné nevhodné změny v půdním prostoru.
Zamezení přístupu netopýrů na půdu, zakrytí či odstranění vletových otvorů.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0215
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrápenec malý47
Rhinolophus hipposiderosBACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Ktová  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.