Homepage

CZ0513240 - Janovické rybníky

Rozloha: 1.8591 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°49'57'' v.d., 50°45'50'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 385 m n. m.

Mapa:

Poloha:

3 lesní rybníky východně od obce Janovice v Podještědí.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří převážně turonské až koniacké kvadrátové kaolinické pískovce, třetihorní vulkanity a kvartérní sedimenty.
Geomorfologie: Území je součástí členité Podještědské pahorkatiny v povodí horní Ploučnice.
Reliéf: Kerný, strukturně denudační.
Pedologie: Vyvinuly se zde především modální gleje, v jejich okolí arenické kambizemě a podzoly.
Krajinná charakteristika: Tři lesní rybníky na lesnatém úbočí Ještědského hřebenu.  

Biota:

Hráze rybníků ze žulových kvádrů, zatím holé. První z rybníků nejblíže k obci má charakter zkonsolidovaného mokřadu, další 2 nádrže jsou mělkými rybníky. Rybníky nemají přítok.

Pozn: V minulosti byly rybníky napájeny nepříliš vydatným potůčkem, který pramení cca 250 m nad nejvýše položeným rybníkem na lokalitě s místním názvem "U čtyř buků". V současné době je potůček zanesený a voda jím neprotéká. Rybníky nebyly nikdy hospodářsky obhospodařované, s rybničním hospodářstvím se nepočítá ani v současnosti, neboť přitékající nárazová voda je příliš kyselá. Koncem 90. let proběhla jejich rekonstrukce.  

Kvalita a význam:

Jedna z mála lokalit vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v Libereckém kraji.  

Zranitelnost:

Vysychání. Hnojení.

Pozn.: Vyschnutí prvého z Janovických rybníků, které se projevilo za mimořádně suchého léta r. 2003 má patrně vliv na zánik všech larev vážek, včetně druhu Leucorrhinia pectoralis. Přesto, že rybníky nejsou hospodářsky využívané, jsou ve třetím, nejvýše položeném rybníce chováni karasi zlatí, bylo zjištěno asi 300 ex. tohoto druhu. V rybničních oblastech, tam kde jsou ryby intenzivně chovány se vážky vyskytují minimálně (vlivy hnojení, možná i potravní záležitosti). Do jaké míry působí tato skutečnost právě zde zatím nevíme. Je zapotřebí sledovat při dalším průzkumu.  

Management:

Zamezit odvodňování a vysychání. Snížit rybí obsádky (stanovení úměrné a druhově vhodné rybí obsádky). Je možno uvažovat tvorbu drobných tůněk i v okolí vymezené lokality. Zamezit hnojení na lokalitě.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.8591
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 19.600.3645
Z toho ostatních přírodních biotopů: 26.630.4952
Z toho X biotopů: 53.000.9855
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.361419.43B/B/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.361419.43B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.00310.16B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00310.16B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.00080.04C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.05482.94C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.00770.41B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.284315.29B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.01060.57B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.13707.36B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.747840.22
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.237712.78
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vážka jasnoskvrnnáP
Leucorrhinia pectoralisBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Janovice v Podještědí  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.