Homepage

CZ0423656 - Úštěk - kostel

Rozloha: 0.0755 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°20'37'' v.d., 50°35'6'' s.š.
Nadmořská výška: 232 - 236 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Půda kostela v obci Úštěk, asi 15 km vsv. od Litoměřic.  

Ekotop:

Půda kostela. Nadmořská výška lokality 244 m n. m.  

Biota:

Letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) - uprostřed urbanizovaného území (X1).  

Kvalita a význam:

Regionálně významná letní kolonie netopýra velkého.  

Zranitelnost:

Rušení letní kolonie, záměrné hubení apod.
Opravy v půdním prostoru (oprava střechy, krovů, chemické ošetření) v letním období (od 1.4. do 15.9.), tedy v době porodů a výchovy mláďat - stavební úpravy (například půdní vestavby) a jiné nevhodné změny v půdním prostoru.
Zamezení přístupu netopýrů na půdu, zakrytí či odstranění vletových otvorů.  

Management:

Minimalizovat rušeni netopýrů na lokalitě. Ponechat lokalitu pokud možno bez jakýkoliv technických zásahů.
V případě, že je oprava střechy z technických důvodů nezbytná, je nutno dodržet následující zásady:
- veškeré stavební i úklidové práce provádět mimo období výskytu netopýrů, tj. od začátku září do poloviny dubna
- zachovat otvory, kterými netopýři do úkrytu vletují
- použít stejný typ střešní krytiny, aby nedošlo ke změně mikroklimatu
- neměnit charakter půdního prostoru (nebudou budována nová střešní okna, půdní vestavba apod.)
- nepoužívat přípravky na ochranu dřeva, které jsou toxické pro netopýry.
Odklízení trusu hromadícího se na lokalitě zajistit jedenkrát ročně (mimo období výskytu netopýrů, tj. od začátku září do poloviny dubna).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0755
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký430
Myotis myotisCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Úštěk  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.