Homepage

CZ0423224 - Ploskovice

Rozloha: 9.0081 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°12'8'' v.d., 50°33'34'' s.š.
Nadmořská výška: 219 - 233 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Zámecký park na jižním okraji obce Ploskovice, 5,5 km SV od centra Litoměřic.  

Ekotop:

Geologie: Eolické a deluvioeolické sedimenty (spraše a sprašové hlíny) kombinované s fluviálními sedimenty Ploskovického potoka.
Geomorfologie: Uměle upravované území.
Reliéf: Zámecký park s výsadbou exotických a domácích dřevin - uměle upravované území. Širší okolí - intenzivně zemědělsky využívaná krajina.
Pedologie: V nivě potoka vznikla fluvizem glejová, na spraších modální černozem.
Krajinná charakteristika: Zámecký park v intravilánu obce.  

Biota:

Zámecký park s výsadbou exotických a domácích dřevin. Přítomny jsou i staré duté stromy.  

Kvalita a význam:

Významný krajinný prvek, refugium xylofágního hmyzu - páchníka hnědého (Osmoderma eremita).  

Zranitelnost:

Odstraňování starého dřeva a umírajících stromů. Aplikace pesticidů.  

Management:

Zachovat stojící dutinové i mrtvé stromy a zajistit v okolí takovou věkovou strukturu, aby bylo možné osídlit další stromy v budoucnu. Zamezit odstraňování dutinových stromů, popř. silných větví s dutinami. V případě nezbytně nutných bezpečnostních odstraňování stromů a větví, popř. odůvodněných rekonstrukčních zásahů v parku, je nutné zajistit, aby skácené osídlené stromy byly ponechány jednu sezónu nedaleko místa výskytu, popř. na jiných blízkých vhodných místech, aby populace mohla osídlit jinou dutinu.
Bezpečnostní sanace je třeba provádět šetrnými metodami (snížení těžiště, zastřešení dutin bez chemické konzervace, vyloučení vypalování dutin).
Rekonstrukci parku je možno provádět pouze postupně, dosadbou - nikoli celkovou. Při dosadbě je třeba preferovat původní listnáče.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.0081
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 99.999.008
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území9.002799.94
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.00530.05
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Býčkovice, Ploskovice  

Prameny:

Jaroš M.Výskyt Osmoderma v zámeckém parku (bez specifikace parametrů populace)
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.