Homepage

CZ0423215 - Kateřina - mokřad

Rozloha: 9.8511 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°54'7'' v.d., 50°39'24'' s.š.
Nadmořská výška: 193 - 200 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Mokřadní plocha severně od obce Modlany, 3 km východně od Teplic.  

Ekotop:

Geologie: Třetihorní jíly Severočeské hnědouhelné pánve jsou zčásti zakryty čtvrtohorními sprašovými hlínami.
Geomorfologie: Mokřad vznikl v plochém terénu Mostecké pánve.
Reliéf: Mělká deprese.
Pedologie: Půdy zastupuje modální černice s černozemí černickou.
Krajinná charakteristika: Mělký mokřad na okraji pole (v současné době neobhospodařovaném - ruderál) v severní části EVL. Mokřad v remízu v jižní části EVL (pravděpodobně bývalý rybník), který je v letních měsících zpravidla bez vody.  

Biota:

Mokřad je z velké časti tvořen porosty orobince, uprostřed je pak volná vodní hladina. V okolí mokřadu ruderální biotopy a rozptýlená zeleň (remíz) se vzrostlými dřevinami (topol, vrba, olše). Jedná se o významnou batrachologickou lokalitu. Zaznamána zde byla kuňka obecná (Bombina bombina), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibindus), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), ropucha obecná (Bufo bufo) čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus). Populace většiny druhů jsou velmi početné.
 

Kvalita a význam:

Významná lokalita s výskytem kuňky ohnivé (Bombina bombina) i dalších obojživelníků.  

Zranitelnost:

Odvodňování a vysoušení (zemědělské využívání pozemku, výstavba apod.). Vysycháním.  

Management:

Zamezit šíření náletových dřevin a zazemňování v prostoru polního mokřadu v severní části EVL. S ohledem na časté vysychání mokřadu bude vhodné v suchých letech operativně zabezpečovat přísun vody do mokřadu – např. cisternou.
Mokřad v remízu v jižní části EVL (pravděpodobně bývalý rybník) je v současnosti bez vody – zajistit kontrolu hráze a její případnou opravu, prozkoumat hydrologické poměry (zdroje vody) a popřípadě zajistit jejich obnovení. Provést částečné odstranění dřevin na západní straně remízu (prosvětlení). V případě obnovení rybníka zamezit rybářskému využívání. Vyloučit aplikaci či deponii hnojiv na okolních zemědělsky využívaných pozemcích.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.8511
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.961.8686
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.71947.30-/-
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.38823.94-/-
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.76107.72-/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá200
Bombina bombinaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Modlany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.