Homepage

CZ0423213 - Chomutov - zoopark

Rozloha: 44.3752 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°25'31'' v.d., 50°28'29'' s.š.
Nadmořská výška: 336 - 360 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozlehlý soubor zooparku na SZ okraji Chomutova.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita leží na třetihorních sedimentech Severočeské hnědouhelné pánve (jíly, písky, uhelné jíly). Třetihorní sedimenty jsou z části překryté čtvrtohorními hlinito-kamenitými sutěmi na úpatí Krušných hor.
Geomorfologie: Bez významu - uměle upravované území.
Reliéf: Bez významu - uměle upravované území.
Pedologie: Území je tvořeno zčásti antropozeměmi různých fyzikálních a chemických vlastností, zčásti arenickými a pelickými kambizeměmi.
Krajinná charakteristika: Uměle upravované území v intravilánu města Chomutov.  

Biota:

Soubor zooparku zahrnující enklávy teplomilných doubrav, solitérní stromy, vodní plochy a luční porosty, příměstské rekreační území v prostředí Podkrušnohoří.  

Kvalita a význam:

Významná lokalita teplomilného xylofágního hmyzu - páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus).  

Zranitelnost:

Odstraňování mrtvých a odumírajících stromů. Nevhodné asanační zásahy.  

Management:

Páchník hnědý (Osmoderma eremita): Zachovat stojící dutinové i mrtvé stromy a zajistit v okolí takovou věkovou strukturu, aby bylo možné osídlit další stromy v budoucnu. Zamezit odstraňování dutinových stromů, popř. silných větví s dutinami. V případě nezbytně nutných bezpečnostních odstraňování stromů a větví, popř. odůvodněných rekonstrukčních zásahů v parku, je nutné zajistit, aby skácené osídlené stromy byly ponechány jednu sezónu nedaleko místa výskytu, popř. na jiných blízkých vhodných místech, aby populace mohla osídlit jinou dutinu.
Bezpečnostní sanace je třeba provádět šetrnými metodami (snížení těžiště, zastřešení dutin bez chemické konzervace, vyloučení vypalování dutin).
Rekonstrukci parku je možno provádět pouze postupně, dosadbou - nikoli celkovou. Při dosadbě je třeba preferovat původní listnáče.

Roháč obecný (Lucanus cervus): Zachovávat dostatečnou zásobu odumřelého dřeva, starých stromů a pařezů. Neodstraňovat pařezy dubů poražených při případných rekonstrukčních zásazích. V případě bezpečnostních sanací, ponechávat padlé kmeny starých stromů na vhodném místě v rámci území. Preferovat dosadby DBZ, DBL. Je vhodné používat neimpregnovaných dubových špalků zapuštěných do země jako obrubníků a jiných prvků. V zemi zapuštěné části špalků je však nutné ponechat až do úplného rozpadu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 44.3752
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 8.973.9824
Z toho ostatních přírodních biotopů: 37.8416.7924
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 3.98248.97D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy3.98248.97D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy16.792437.84B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCACA
roháč obecnýP
Lucanus cervusBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Chomutov I, Otvice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.