Homepage

CZ0423210 - Doubravka

Rozloha: 42.7413 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°51'34'' v.d., 50°38'18'' s.š.
Nadmořská výška: 273 - 308 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vrchol na východním okraji města Teplice.  

Ekotop:

Geologie: Znělcové vulkanické (podpovrchové) těleso.
Geomorfologie: Výrazný suk na západním okraji Českého středohoří vystupující nad ploché dno Chomutovsko-teplické pánve na západě.
Reliéf: 393 m n. m. vysoká hora s místy skalnatými srázy.
Pedologie: Vyvinuly se zde modální (eubazické) a litické kambizemě s litickými rankery, místy velmi mělké litozemě.
Krajinná charakteristika: Starý dubový a bukový porost.  

Biota:

Severní strana je porostlá starší květnatou bučinou, zbytek pokrývají dubohabřiny, teplomilné doubravy, místy i suťové lesy. V teplomilné doubravě na jižních svazích se vyskytují staré mohutné exempláře dubu letního s mnoha dutinami. Lesní porost slouží jako příměstský lesopark.  

Kvalita a význam:

Jedna z významných a perspektivních lokalit páchníka hnědého (Osmoderma eremita).  

Zranitelnost:

Odstraňování mrtvých a odumírajících stromů.
Nevhodné zalesňování.  

Management:

Zachovat stojící dutinové i mrtvé stromy a zajistit v okolí takovou věkovou strukturu, aby bylo možné osídlit další stromy v budoucnu. Zamezit odstraňování dutinových stromů, popř. silných větví s dutinami. V případě nutných odstraňování stromů a větví, je nutné zajistit, aby skácené osídlené stromy byly ponechány jednu sezónu nedaleko místa výskytu, popř. na jiných blízkých vhodných místech, aby populace mohla osídlit jinou dutinu.
Bezpečnostní sanace je třeba provádět šetrnými metodami (snížení těžiště, zastřešení dutin bez chemické konzervace, vyloučení vypalování dutin).
Rekonstrukci příměstského lesoparku je možno provádět pouze postupně, dosadbou - nikoli celkovou. Při dosadbě je třeba preferovat původní listnáče.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 42.7413
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.341.4297
Z toho neprioritních naturových biotopů: 69.9129.8833
Z toho ostatních přírodních biotopů: 13.695.8538
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.95312.22-/-/-Ne
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)0.95312.22-/-/-
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0.47661.11-/-/-Ne
S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin0.47661.11-/-/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 5.773213.50-/-/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny5.773213.50-/-/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 24.110156.40-/-/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny24.110156.40-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.00722.35-/-
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)3.33597.80-/-
L7.1 Suché acidofilní doubravy1.51073.53-/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Bystřany, Kvítkov u Modlan, Teplice-Trnovany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.