Homepage

CZ0423203 - Černovice

Rozloha: 13.6937 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°22'17'' v.d., 50°26'55'' s.š.
Nadmořská výška: 348 - 385 m n. m.

Mapa:

Poloha:

6 km východně od Chomutova, 1 km západně od obce Černovice.  

Ekotop:

Geologie: Erozní sníženina vyhloubená v miocenních jílech a píscích, s mírně ukloněným povrchem pleistocenních fluviálních náplavových kuželů a říčních teras, místy krytých sprašovými hlínami.
Geomorfologie: Mírně zvlněný reliéf v jz. části Chomutovsko-teplické pánve.
Reliéf: Erozně denundační plošiny, mírné svahy, široce rozevřené svahové údolí v povodí Ohře a Bíliny a akumulační reliéf náplavových kuželů, říčních teras, údolních niv, úpatních hald a sprašových pokryvů.
Pedologie: Půdy zastupuje podél vodoteče fluvizem modální, dále navazuje mesobazická varieta modální kambizemě s kambizemí dystrickou.
Krajinná charakteristika: Původní dubové porosty v jinak intenzivně využívané krajině.  

Biota:

Dubová výmladková pařezina s křovinným lemem.  

Kvalita a význam:

Zachovalý ostrov původních dubových porostů v jinak intenzivně využívané krajině, refugium xylofágního hmyzu - roháče obecného (Lucanus cervus).  

Zranitelnost:

Intenzivní těžba dřeva. Odstraňování starého dřeva (pařezy, klády). Aplikace insekticidů.  

Management:

Zachovávat dostatečnou zásobu odumřelého dřeva, starých stromů a pařezů. Neodstraňovat pařezy dubů poražených při případných zásazích. Ponechávat padlé kmeny starých stromů, na vhodném místě v rámci území. Preferovat dosadby dubu zimního a dubu letního.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 13.6937
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 1.540.2118
Z toho ostatních přírodních biotopů: 67.059.1825
Z toho X biotopů: 29.123.9878
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.21181.54C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.21181.54C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00400.02B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy9.176867.01C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00170.01A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.987829.12
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
roháč obecnýP
Lucanus cervusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Černovice u Chomutova, Spořice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.