Homepage

CZ0422079 - Královomlýnský rybník

Rozloha: 0.6047 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°9'21'' v.d., 50°50'1'' s.š.
Nadmořská výška: 400 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník v CHKO Labské pískovce, cca 3 km sz. od obce Maxičky.  

Ekotop:

Lokalita je v Děčínské hornatině, v hluboce zaříznutém údolí, budovaném turonskými kvádrovými pískovci.
Menší průtočný, lesní rybník s betonovou hrází a pozvolnými břehy, zásobený malým potůčkem a potokem Napajedla s velmi čistou a studenou vodou. Rybník má u hráze hloubku zhruba 3 m, viditelnost je až na samé dno. Leží v nadmořské výšce 365 m, v mělkém údolí, kterým protéká potok Napajedlo, v zalesněné krajině.  

Biota:

V poměrně chudé vodní vegetaci převládá Luronium natans, který pokrývá téměř celou plochu rybníka, hustější porosty jsou v západní a střední části. Luronium natans se vyskytuje jen v submerzní formě. Z dalších vodních druhů zde roste Potamogeton natans.
Rybník je lemován pobřežními porosty ostřic (Carex spp.) a sítin (Juncus spp.).
Je významnou lokalitou pro četné druhy vážek.  

Kvalita a význam:

Jedna ze dvou lokalit druhu Luronium natans v České republice. Jedná se o silnou a perspektivní populaci.  

Zranitelnost:

Pokud bude zachován dosavadní vodní režim rybníka, ohrožení druhu nehrozí. V případě opravy hráze a vypuštění rybníka by se musela provést opatření na jeho úspěšné přežití. Druh osidluje čisté vody, v případě znečištění nebo eutrofizace nádrže by mohlo také dojít k jeho ústupu. Hráz rybníka je v poměrně špatném stavu a hrozí reálné protržení hráze a trvalé snížení hladiny rybníka.  

Management:

Zachovat dosavadní režim rybníka.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.6047
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 55.310.3345
Z toho ostatních přírodních biotopů: 41.210.2492
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.334555.31A/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.334555.31A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.143423.71B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.05298.74B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.05298.74B/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
žabníček vzplývavýC
Luronium natansAAAA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Maxičky  

Prameny:

Suda J., Bauer P., Brabec J. & Hadinec J.Znovunalezené druhy naší květeny – žabníček vzplývavý. – Živa 48: 205–207.2000
Härtel H. et Bauer P.Das Vorkommen von Luronium natans (L.) RAF. im Elbsandsteingebirge.- Sächs. Florist. Mitt., Dresden, 2002/7: 20-25.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.