Homepage

CZ0413185 - Matyáš

Rozloha: 70.8804 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°37'45'' v.d., 50°12'9'' s.š.
Nadmořská výška: 432 - 454 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Stará výsypka skrývky uhelného lomu v sokolovské pánvi severně od Svatavy západně od silnice Sokolov - Lomnice.  

Ekotop:

Sokolovská pánev, s výplní oligocenních jezerních sedimentů. Antropogenní formy reliéfu v Sokolovské pánvi. Jezírka vytvořená na výsypce.  

Biota:

Jedná se asi o 5 jezírek různé velikosti a hloubky obklopených vysázeným smíšeným lesem, místy zastíněné. Území průběžně podléhá vývojovým změnám struktury.  

Kvalita a význam:

Bohatá lokalita na druh; refugium druhu v lomovém území.  

Zranitelnost:

Zalesňování, zavážení nebo znečištění prostředí.  

Management:

Ponechání v současném stavu, případné proředění dřevin okolo vodních ploch či redukce biomasy v litorálu (rákos, orobinec).  

Možné střety zájmu:

Záměrné vysazování ryb za účelem sportovního rybolovu.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 70.8804
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.100.071
Z toho ostatních přírodních biotopů: 51.0436.1775
Z toho X biotopů: 48.4734.3621
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.0710.10C/C/-Ne
V5 Vegetace parožnatek0.07100.10C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy34.708648.96D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.79071.11B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.67820.95C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.04901.47
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.32860.46
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.71272.41
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla4.77336.73
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami4.72006.65
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami17.577524.79
X12 Nálety pionýrských dřevin4.20105.92
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Lomnice u Sokolova, Svatava  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.